Opstellingen in Groningen

In de opstellingen van Theater van de Ziel in Groningen, kijken we in de onderstroom naar vraagstukken. Plaats, ordening en balans voor en tussen alle betrokkenen zijn belangrijk. Door de opstellingen kan de stroom naar liefde en succes weer bewegen.

  Weet je gesteund door een vrouw met stuurmanskunst    –Johan Slagter

 De opdrachten stromen weer en ook in de liefde zijn we samen weer happy’  – Ellen V.

  Bij de opstellingen van Hillie ben ik meerdere keren geweest. Als vragensteller en als representant. En in alle gevallen ervaar ik Hillie als deskundig, warmhartig en straight. Tijdens de opstellingen voel ik me veilig onder haar leiding, haar scherpe blik en heldere voelen. Dit zijn voor mij voorwaarden om me te openen. De wijsheid die ik ontvang van      haar en het energieveld zijn helend voor me. Ik zou het ieder willen aanraden, wanneer zij een opstelling willen doen of meemaken, om dat bij haar te doen.  –Anna

Mogelijkheden in opstellingen

Door een opstelling kan duidelijk worden hoe verstoringen of verstrikkingen van vroeger, het leven van nu beinvloeden. En als dat aan het licht komt, kan een heilzame beweging plaats vinden. Plaats, Orde en Balans zijn cruciaal in onze Familieopstellingen en Organisatieopstellingen zodat de stroom van liefde en succes ongehinderd kan gaan. Meer info: Opstellingen?

Hier kun je mijn aanbod bekijken:  leermogelijkheden

Opstellingen in Groningen
Opstellingen in Groningen
1. persoonlijk advies

Als je graag eerst wil kennismaken met mij en met de manier waarop ik werk, kun je een persoonlijk consult nemen.  Ik  maak nadat ik je vraag heb gehoord, gebruik van voorwerpen of zogenaamde vloerankers waardoor je kan ervaren wie of wat een rol speelt in jouw thema en wat er nodig is om de liefde te laten stromen.

2.familie-opstelling

In een familie-opstelling plaatst de vraagsteller een aantal plaatsvervangers voor zijn familieleden in de ruimte, in relatie tot elkaar.  Wanneer deze mensen hun plek hebben ingenomen, krijgen ze allerlei gevoelens die bij die familieleden horen zonder dat ze deze kennen. Hierdoor komt een bepaalde werkelijkheid van de familie aan het licht die tot dan toe onbewust was. Vervolgens is een dynamiek aanwezig, die zoekt naar een evenwicht om de heelheid van het systeem in stand te houden, ook al gaat het ten koste van individuele leden. Door alles wat er is erkenning te geven en plek kan de liefde weer stromen, die zowel de persoon als het familiesysteem dient. Hierdoor kunnen verstrikkingen worden opgeheven, waardoor je vrij kunt worden om je eigen leven te leiden.

3. organisatie-opstelling

In een organisatie-opstelling kan de dynamiek tussen verschillende medewerkers in een team, management en bestuur in beeld worden gebracht en kan op vergelijkbare wijze als bij een familie-opstelling, nieuw inzicht worden verkregen in de onderlinge verhoudingen en verstrikkingen, waarna er meer begrip voor elkaar ontstaat. De ruimte die dat geeft brengt een nieuwe dynamiek op gang die het totaal en de leden van het totaal, dient. Een opstelling raakt een wezenlijk andere laag dan hoe we gebruikelijk met elkaar communiceren en dat geeft verrassende creatieve invalshoeken en bewegingen, die je niet tevoren kunt ensceneren.

Ook kunnen verschillende delen die een rol spelen in een vraag opgesteld worden. Stel dat je wilt weten hoe je het beste iets voor elkaar kunt krijgen, je wil bv een nieuwe baan. Dan kan de baan, de toekomstige werkgever, en alles wat maar meer een rol speelt in de ruimte een plek krijgen naast iemand die jou representeert. Al deze elementen verhouden zich tot elkaar en daar valt veel uit te lezen. En ook hier zoekt het totale systeem naar een evenwicht die het totaal dient en dus ook jou.

4. maatschappelijke opstelling

Een maatschappelijke opstelling heeft betrekking op thema’s die voorbij het individu en meerdere organisaties gaat. Een mooi voorbeeld hiervan, vond onlangs plaats in de verdiepende opleiding die ik volgde bij het Hellingerinstituut. Wij stelden de N34 op, de weg tussen Groningenen Emmen, als weg waar sinds jaar en dag, veel verkeersslachtoffers vallen. Door de geschiedenis van de weg te ervaren met elkaar, kwamen we tot uitermate bijzondere inzichten.

Thema’s die we hebben bekeken zijn: Bijensterfte; Straling, Vereenzaming, De voormalige Veenkolonienen in Noord-Oost Nederland.