Privacy verklaring

In deze privacyverklaring van Theater van de Ziel omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN JULLIE?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers:

geanonimiseerde IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Klanten die zich registreren:

Naam contactpersoon (verplicht) : om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

Naam bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht) : om  een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om  toegang te geven tot de trainingen om je de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als je je daarvoor heeft ingeschreven of als je een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie.

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.

Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Andere gegevens

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere

personen, waaronder via ons Social media accounts: om met je te

corresponderen.

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze

website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?

Nee, je gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op je computer, tablet, mobiele

telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen je gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van je gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Als je je gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als je vragen of klachten heeft?”).

Wij zullen je tijdig laten weten of wij aan je verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT?

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 24 januari 2021

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Je persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden bewaard. Dit kan zijn voor het versturen van facturen zo lang als je klant blijft.

Nieuwsbrief en tips

Ben je lid van mijn blog/ nieuwsbrief dan blijf je lid zoals je dat zelf wilt. Je kunt je te allen tijden uitschrijven onderaan iedere e-mail die je ontvangt.