Leren opstellen als professional – HBO beroepsopleiding

Je kunt de opleiding familieopstellingen intensiveren met een persoonlijk intervisietraject (max 4 plaatsen) waardoor je het opstellen als professional leert. 

1. Dit betekent dat je je vragen inbrengt en reflectie geeft op de opstellingen die in de cursus plaatsvinden aan de hand van gerichte opdrachten. 
2. De praktijktoetsen maakt, individueel en samen met een intervisiegenoot, waarbij de principes van BOB worden getoetst vinden plaats tijdens het verkennen van verschillende vormen van opstellingen, van vloerankers, tafelopstellingen en opstellingen in het veld. Je leert tijdens de cursus een kleine opstelling te begeleiden. Je schrijft een reflectieverslag op je inzet als begeleider, waarbij je reflecteert op je eigen masker (de maskers van Reich en Lowe).  
3. Je investering is 5 maal een uur online meeting (data in overleg) met de opleider en ca 20 uren zelfstudie naast de 5 dagdelen deelname aan de basisopleiding (op 17/10, 14/11, 12/9, 16/1 en 13/2) Totaal 45 uren investering.
4. Gedurende de opleiding mag je kosteloos representeren tijdens de Open Podia, voor zover er plek is. 
5. Literatuur: de sylabus, De Fontein van Els van Steijn, De Maskermaker van Wibe Veenbaas e.a., De Wijsheid is voortdurend onderweg van Bert Hellinger. Andere aanbevelingen krijg je ter plekke.

Deze opleiding is in te zetten als bij of nascholing en wordt afgesloten met een certificaat als voldaan is aan de criteria:
- voldoende inzicht in de principes van het opstellen 
- en reflectievermogen op je rol als opsteller

 Opgave opleiding Opstellen als professionalDelf mijn gezicht op, maak mij mooi
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden
En zal zichzelf opnieuw verstaan
En leven, bloot en onomwonden
Aan niets en niemand meer ten prooi

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi

Huub Oosterhuis