Systeemopstellen voor professionals – opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die willen leren systeemopstellen en geeft een introductie in Systemisch Werken en de veelzijdigheid daarvan. Het is een logisch vervolg op de basisopleiding Familie-opstellingen en op het nivo van de beginnend beroepsbeoefenaar van systeemopstellingen. Het ontwikkelen van een systemische blik is een verrijking voor ieder die met mensen werkt en zichzelf vanuit het hart wil inzetten. Of het nu om kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen gaat, elke fase in een mensenleven kan vanuit de onderstroom tegemoet worden getreden en krijgt daardoor een diepere impact.

Het grootste geschenk dat ik kan geven is de ander te zien, te horen, te begrijpen, aan te raken wanneer dat gebeurt, voel ik dat er contact is gelegd’ (Victoria Satir).

In deze opleiding staat het systemisch leren kijken, anticiperen en intervenieren voorop. Je kunt deelnemen als je de basisopleiding hebt gevolgd of een vergelijkbare ervaring elders hebt opgedaan.

Accreditatie is aangevraagd.

Inhoud en bereik van de opleiding

A. Je leert de beginselen van het opstellen

 1. Het vraaggesprek voorafgaand aan de opstelling.
 2. Hoe luister je naar de inbreng van de representanten, welke balans past jouw leiderschap
 3. Wat is systemisch van belang. Wie behoort er tot het familie- of organisatiesysteem en wie niet? Welke rol speelt de rangorde en hoe wordt die bepaald? Hoe vind je de balans tussen geven en nemen? de keuzes die je maakt in wie, wat en hoe op te stellen.
 4. In de opleiding kunnen de volgende thema’s een plaats krijgen vanuit systemisch perspectief: het lot, leven, dood, rouw, schaamte, schuld, onschuld, eren, buigen, uitreiken, geven, nemen, afbakening, binding, verbinding, man, vrouw, gender, seksualiteit, ziekte en gezondheid.

B. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • werkvormen en methodes
 • werken met symbolen
 • beweging initiëren

C. Aandacht voor je rol en ethiek als professional en begeleider van opstellingen.    

Voor begeleiders is het van groot belang dat zij hun eigen plek binnen hun systeem van herkomst kennen en hebben genomen/ nemen. Ontwikkeling van bewustzijn op de kracht en valkuilen van je persoonlijke dynamieken is daarom ook een belangrijk aspect in deze opleiding. Er wordt gebruik gemaakt van je persoonlijke inbreng.

D. Intervisie

Er is intervisie tussen de bijeenkomsten door waarbij je in 3-tallen casuistiek behandelt. Dit samenwerken en oefenen is van essentieel belang voor je systemische ontwikkeling als begeleider. Je schrijft per keer een reflectieverslag voor je eigen intervisiegroep en de trainer.

E. Toetsing

Toetsing vindt plaats op basis van een eindverslag waarin de deelnemer getuigt van hetgeen hij/zij geleerd heeft. Er wordt verwacht dat je minimaal 80 procent aanwezig bent. De opleiding sluit af met een certificaat.

F. Praktisch

Maximaal 9 deelnemers

Data: 7 maandelijkse bijeenkomsten op de middagen Plaats: De Kolibrie, Timpweg 3 Groningen.

De intervisiebijeenkomsten plan en organiseer je samen, je kunt gebruik maken van de coachruimte aan de van Goghstraat 10 in Groningen.

Investering: 800 euro ( voor werkgevers en ondernemers excl btw). Je kunt in termijnen betalen (voor werkgevers en ondernemers excl. btw).

Aanbevolen Literatuur
·

 • Vonken van verlangen – Systemisch werken, perspectief en praktijk (Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard).
 • Als ik mijn ogen sluit, kan ik je zien- handboek voor de praktijk (Ursula Franke)
 • De kunst van het helpen (Bert Hellinger)
 • De Fontein – Els van Steijn

Mogelijk vervolg: De verdiepende opleiding voor professionals ligt op het nivo van de ervaren beroepsbeoefenaar. Naast het uitdiepen van je vakbekwaamheid krijgt de eigen rol als systeemopsteller het hoofdaccent zodat je leert om jezelf als instrument in te zetten. Verwachte startdatum september 2019