Familie OpstellingenOrganisatie OpstellingensystemischUncategorized

Opstellingen?

Regelmatig vraagt iemand mij uitleg over wat opstellingen zijn. Het ervaren van een opstelling zegt meer dan welke tekst ook.

Onzichtbare draden tussen mensen

Hieronder volgt een prachtig citaat van de website van Phoenix, Het opleidingsinstituut waar ik het vak met veel liefde leerde: “Systemisch werken maakt ons attent op de onzichtbare draden van het grote familiegeheel, waarmee partners, ieder voor zich en in hun gezamenlijk proces, verbonden zijn. Via een opstelling krijgen we contact met de beweging van de ziel van het systeem en met de werking van het groepsgeweten. Hoewel een vraag van partners over hun relatie dikwijls lijkt voort te komen uit individuele processen of een storing in de communicatie, heeft deze vaak te maken met de plek binnen het grote geheel van ieders familiesysteem en met een onbewuste loyaliteit aan oude wetten. Een plek als kind, zoon of dochter in relatie tot de ouders, als deelnemer van de familie van herkomst raakt de inbedding in het man- of vrouwzijn in de partnerrelatie.
Systemisch werken geeft diepgaand inzicht in hoe we ons verhouden in de polariteit individu – groep. Met name Bert Hellinger heeft – in navolging van Ivan Boszormenyi-Nagy – de vinger gelegd op de grote betekenis van loyaliteit aan het systeem van herkomst en de werking van het geweten op onze persoonlijke levensinvulling en op de partnerrelatie.

dynamieken verdiepen ons

De psychiater Carl Gustav Jung ontdekte in zijn werk met dromen, associaties en imaginaties van cliënten dat ieder mens, jong of oud, man of vrouw, te maken heeft met een eeuwige dynamiek tussen de polen mannelijk en vrouwelijk ofwel tussen de archetypen animus en anima, oerbeelden uit het collectieve onbewuste van de mensheid. Elke relatie wordt niet alleen beïnvloed door de wisselwerking tussen de partners maar ook door de werking van deze krachten, onbewust en vaak in negatieve zin. De partner moet dan voldoen aan een ideaalbeeld, waaraan hij of zij onmogelijk kan voldoen. De levenstaak voor de man is om zijn anima, zijn vrouwelijke deel, te integreren; voor de vrouw om toegang te vinden tot haar animus, de mannelijke component in haarzelf.
De integratie van mannelijke en vrouwelijke aspecten in onszelf geeft innerlijke heelheid. Het maakt ons minder gevoelig voor projectie op de ander van delen, die eigenlijk bij onszelf horen en waar we zelf verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Partners, die een balans vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf, leggen bouwstenen neer voor een alchemistisch huwelijk. Dit biedt een krachtige innerlijke basis om heelheid ook in de uiterlijke vorm gestalte te geven.”

20131001-115806.jpg

Mogelijkheden in opstellingen

Door een opstelling kan duidelijk worden hoe verstoringen of verstrikkingen van vroeger, het leven van nu beinvloeden. En als dat aan het licht komt, kan een heilzame beweging plaats vinden. Plaats, Orde en Balans zijn cruciaal in onze Familieopstellingen en Organisatieopstellingen zodat de stroom van liefde en succes ongehinderd kan gaan.

Je kunt op verschillende manieren bij Theater van de Ziel hiermee verder:

1. persoonlijk consult

Als je graag eerst wil kennismaken met mij en met de manier waarop ik werk, kun je een persoonlijk consult nemen.  Ik  maak nadat ik je vraag heb gehoord, gebruik van voorwerpen of zogenaamde vloerankers waardoor je kan ervaren wie of wat een rol speelt in jouw thema en wat er nodig is om de liefde te laten stromen.

2.familie-opstelling

In een familie-opstelling plaatst de vraagsteller een aantal plaatsvervangers voor zijn familieleden in de ruimte, in relatie tot elkaar.  Wanneer deze mensen hun plek hebben ingenomen, krijgen ze allerlei gevoelens die bij die familieleden horen zonder dat ze deze kennen. Hierdoor komt een bepaalde werkelijkheid van de familie aan het licht die tot dan toe onbewust was. Vervolgens is een dynamiek aanwezig, die zoekt naar een evenwicht om de heelheid van het systeem in stand te houden, ook al gaat het ten koste van individuele leden. Door alles wat er is erkenning te geven en plek kan de liefde weer stromen, die zowel de persoon als het familiesysteem dient. Hierdoor kunnen verstrikkingen worden opgeheven, waardoor je vrij kunt worden om je eigen leven te leiden.

3. organisatie-opstelling

In een organisatie-opstelling kan de dynamiek tussen verschillende medewerkers in een team, management en bestuur in beeld worden gebracht en kan op vergelijkbare wijze als bij een familie-opstelling, nieuw inzicht worden verkregen in de onderlinge verhoudingen en verstrikkingen, waarna er meer begrip voor elkaar ontstaat. De ruimte die dat geeft brengt een nieuwe dynamiek op gang die het totaal en de leden van het totaal, dient. Een opstelling raakt een wezenlijk andere laag dan hoe we gebruikelijk met elkaar communiceren en dat geeft verrassende creatieve invalshoeken en bewegingen, die je niet tevoren kunt ensceneren.

Ook kunnen verschillende delen die een rol spelen in een vraag opgesteld worden. Stel dat je wilt weten hoe je het beste iets voor elkaar kunt krijgen, je wil bv een nieuwe baan. Dan kan de baan, de toekomstige werkgever, en alles wat maar meer een rol speelt in de ruimte een plek krijgen naast iemand die jou representeert. Al deze elementen verhouden zich tot elkaar en daar valt veel uit te lezen. En ook hier zoekt het totale systeem naar een evenwicht die het totaal dient en dus ook jou.

4. maatschappelijke opstelling

Een maatschappelijke opstelling heeft betrekking op thema’s die voorbij het individu en meerdere organisaties gaat. Een mooi voorbeeld hiervan, vond onlangs plaats in de verdiepende opleiding die ik volgde bij het Hellingerinstituut. Wij stelden de N34 op, de weg tussen Groningenen Emmen, als weg waar sinds jaar en dag, veel verkeersslachtoffers vallen. Door de geschiedenis van de weg te ervaren met elkaar, kwamen we tot uitermate bijzondere inzichten.

Thema’s die we hebben bekeken zijn: Bijensterfte; Straling, Vereenzaming, De voormalige Veenkolonienen in Noord-Oost Nederland.

Stijn

Ervaren systeemopsteller, trainer op identiteitsnivo, begeleider/coach van professionals. Numeroloog en raadsvrouw. Wijst je de weg naar wie je echt bent, zodat je kunt worden wie je bedoeld bent te zijn, met al je talenten en mogelijkheden. Met zelfacceptatie en effectieve persoonlijk sturing op jouw levenspad. Onthult samen met jou je persoonlijke sleutel tot jouw levensgeluk. Laat je je moed verzamelen om buiten je comfortzone te gaan, want daar ligt de magie. Ook voor jou.

2 gedachten over “Opstellingen?

  • Kun je nog twee kantzitters inpassen op 27 okt??

  • Welkom Mieke, we zitten krap edoch warm!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *